Հանդես

Հայագիտության հարցեր 2 (8)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2016 թ.

204 էջ

Տիտղոսաթերթ Արշակյան Գ. Թուրք-հայկական հարաբերությունները Հարավային Կովկասում ստեղծված նոր իրավիճակի պայմաններում Ալեքսանյան Ա.Հայոց ցեղասպանության ազդեցությունն ազգային պետականության և քաղաքական ինքնության ձևավորման վրա (անգլերեն) Հայրունի Ա.Հայոց ցեղասպանության երրորդ փուլը 1918 թ. և ցեղասպանությունը վերապրածների ճակատագիրը Խորհրդային Հայաստանում (գերմաներեն) Պետրոսյան Գ.Հայոց ազգային ժողովի և Հայոց ազգային խորհրդի ստեղծման պատմությունից (1917 թ. փետրվար-հոկտեմբեր) Սարգսյան Հ. Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը հարյուր տարում (1823-1923 թթ.) (ռուսերեն) Մանուչարյան Ա.Աղվանից կաթողիկոսների գավազանագրքի վիմագիտական լրացումներ ու ճշգրտումներ Վարդանյան Հ.Սփյուռքի սահմանումը և եզրույթի իմաստային ընդլայնման պատճառները ըստ Խաչիկ Թեոլեոլյանի Ավետիսյան Հ.Արամուսից հայտնաբերված PULUSI կոթողը Վարդանեսովա Տ.Արցախի Տիգրանակերտ քաղաքում իրականացված պեղումներից հայտնաբերված վաղմիջնադարյան խեցեղենի մասին (ռուսերեն) Եղիազարյան Վ.Վիպական տաղը Լիպարիտ զորավարի մասին Սուքիասյան Հ.Փաստաթղթեր մամուլի հանդեպ Հայաստանի Առաջին հանրապետության քաղաքականության մասին (1919-1920 թթ.) Սարգսյան Ս.Էմմա Կոստանդյան, Մաղաքիա Օրմանյան Ղամբարյան Ա.Արման Ջ. Կիրակոսյան, Հայոց ցեղասպանությունը ժամանակակից ամերիկյան հանրագիտարաններում Ներսիսյան Ա. Բաբկեն Հարությունյան, Արծրունյաց իշխանական ընտանիքը հայոց պատմության մեջ Գրիգորյան Ս.Աբդուլլահ Օջալան, Ժողովրդավարական համադաշնություն Գևորգյան Ա.,Դարբինյան Հ.Քադիր Աքըն, Հայ հեղափոխական Փարամազը Պողոսյան Ն. Երեմեև Դ. Ե., Թուրքեր. պատմաազգագրական ուրվագիծ (ռուսերեն) Սիմոնյան Ա.,Հովհաննիսյան Մ.ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գործունեությունը 2008-2016 թթ Եղիազարյան Ա.Էդիկ Մինասյան (ծննդյան 60-ամյակի առիթով) Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների

Հայագիտության հարցեր 1 (7)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2016 թ.

276 էջ

Տիտղոսաթերթ Մալկիդիս Թ. Ցեղասպանությունը որպես հանցանք և Հայոց ցեղասպանությունը (անգլերեն) Գալստյան Գ. ԱՄՆ դիրքորոշումը Հայոց ցեղասպանության առնչությամբ Սահակյան Հ. Գերմանա-հայկական ընկերության հիմնադրումը Եղիազարյան Ա. Աբաս Բագրատունու հզորացումը Հայաստանի շուրջը ձևավորված նոր իրադրության պայմաններում Այվազյան Գ. Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանի «Օրագրութիւն» երկի մի անհայտ սկզբնաղբյուրի մասին Կարապետյան Լ. Կեռլայի Սողոմոն եկեղեցու մուտքի հարդարանքը Հակոբյան Ա. Իրանահայ համայնքի ինքնավարության մարմինները և իրավական կարգավիճակը 1921-1945 թթ Ղանալանյան Տ. Հայերի արտագաղթը Բուլղարիայից (1950-1970-ական թթ.) Մալխասյան Մ. Ժողովրդագրական գործընթացների միտումները և առանձնահատկությունները Հայաստանում XVII դարի առաջին կեսին Սահակյան Գ. Ճակատագրապաշտության և առասպելների համադրումը Օրհան Փամուքի «Կարմիր մազերով կինը» վեպում Ավագյան Վ. Մի լրացում սայաթնովագիտության մեջ Պետրոսյան Վ. Հին հայերենի Է և հին սլավոներենի Ѣ հնչույթների տարաժամանակյա տիպաբանությունը Թելյան Լ. Բազմաբաղադրիչ բարդ նախադասությունների դասակարգման շուրջ Մելքոնյան Ն. Հոլովական իմաստների արտահայտումը ըստ հայ և իսպանացի քերականագետների Թովմասյան Հ. Խոսող անհատի գաղափարը և նրա լեզվագիտակցությունը որպես հաղորդակցվելու հիմք Ավետիսյան Յ. Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար Ավետիսյան Հ., Բոբոխյան Ա., Գնունի Ա. Բ. Բ. Պիոտրովսկին և հնագիտությունը Պողոսյան Վ. Ռուբեն Մելքոնյան, Մհեր Աբրահամյան, Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի հանրապետության բռնի իսլամացման քաղաքականությունը Թունյան Վ. Մուսա Գասիմլի, Անատոլիան և Հարավային Կովկասը 1724-1920-ական թվականներին (ռուսերեն) Հայրունի Ա. 100-ամյա Գերմանա-հայկական ընկերությունը Տագէսեան Ա. Վահրամ Շեմմասեան, Մուսա Տաղի Հայերը Բրինքեն Ա. Ամալիա վան Խենթ, Քրիսթինա Լոյման, Հայեացք Արարատին Հայրունի Ա. Հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչումը Կարլսրուհեում Հրաչիկ Սիմոնյան (1927-2016) Պետրոս Հովհաննիսյան (1944-2016) Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների
ՀՀ, ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք,
5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման, մեջբերումների կատարման դեպքում հղումը պարտադիր է` www.armeniaculture.am